Organizatorzy III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej DEMIST ’18 planują wydać kolejną monografię poświęconą najważniejszym zagadnieniom dla gospodarki cyfrowej w 2018 r., w obszarach: zarządzania, innowacyjności, społeczeństwa informacyjnego i technologii. Przyjmujemy do publikacji rozdziały monografii (j. polski, 5 punktów) po akceptacji tematu i uzyskaniu dwóch pozytywnych opinii recenzentów.

Dodatkowo istnieje możliwość publikacji artykułów naukowych w ramach czasopiśmie „Foundations of Management” (j. angielski, 10 punktów). Termin publikacji – II poł. 2019 r. Artykuł podlega ocenie dwóch recenzentów w trybie „blind review”.

W przypadku czasopisma „Foundations of Management” (FoM) artykuły po wniesieniu opłaty konferencyjnej będą sukcesywnie publikowane z indeksem DOI na platformie cyfrowej De Gruyter Open w priorytetowym terminie 3 miesięcy od daty zaakceptowania do druku. Preferowana objętość tekstu w granicach 30 — 40 tys. znaków w standardzie Microsoft Word, format DOCX (Redakcja FoM gwarantuje opublikowanie do 30.04.2019 r. nie więcej niż 5 zaakceptowanych do druku artykułów złożonych do 15.01.2019 r.; pozostałe materiały będą publikowane w standardowym trybie).

Szczegółowe wymagania dla autorów artykułów w czasopiśmie „Foundations of Management” znajdują się na stronie czasopisma:

Wymagania dla monografii:

Powyższe pliki zawierają nagłówki edycji z 2016 r., lecz zasady w nich zawarte obowiązują również w roku bieżącym.

Zarejestruj się na konferencję

Skip to content